Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Výbory

Organizační výbor

 • MUDr. Pavla Křížová, CSc.
 • MUDr. Barbora Macková
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
 • MUDr. Jitka Částková, CSc.
 • RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
 • MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
 • Monika Heroldová
 • doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
 • MUDr. Vlastimil Jindrák
 • MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
 • RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
 • prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
 • RNDr. Petr Petráš, CSc.
 • MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
 • MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Vědecký výbor

 • MUDr. Pavla Křížová, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 • MUDr. Jitka Částková, CSc.
 • doc. MUDr, Pavel Čermák, CSc.
 • MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
 • MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
 • MUDr. Dana Hedlová, Ph.D.
 • MUDr. Vlastimil Jindrák
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 • MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
 • MUDr. Barbora Macková
 • prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
 • MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.