Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky VI. Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (dále KMINE 2017) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti Konferenčního centra City, Prague.

Seznam hotelů

Hotel Cena v Kč
jednolůžkový / dvoulůžkový
Výše depozitu Výše storno poplatku Konferenční
centrum – vzdálenost
Panorama Hotel Prague – Superior VYPRODÁNO 1 noc 1 noc 3 minuty chůze
Panorama Hotel Prague – Business VYPRODÁNO 1 noc 1 noc 3 minuty chůze
Attic VYPRODÁNO 1 noc 1 noc 7 minut chůze
Otar 1800 / 1950 1 noc 1 noc 11 minut chůze
Oya 1850 / 2000 1 noc 1 noc 8 minut chůze

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně, 15% DPH a místních poplatků. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

*Rezervace ubytování s nevratnou zálohou vyžaduje okamžitou plnou předplatbu, neumožňuje jakoukoliv změnu původní rezervace a v případě jakékoliv změny (redukce, změny jména, zrušení rezervace, atd…) hotel účtuje 100% storno poplatek. Nabídka pokojů v této kategorii je omezená.

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát kongresu na e-mailové adrese kmine2017@guarant.cz, telefonicky 284 001 444 nebo faxem 284 001 448.

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím On-line ubytovací formulář

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si prosím pokud možno své ubytování co nejdříve.

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Potvrzení ubytování

Standardní rezervace

Aby byla Vaše rezervace v uvedených hotelech garantována, je potřebné uhradit částku za první noc pobytu. Po obdržení platby za 1. noc Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem. Zbývající částku pak uhradíte v hotelu při Vašem příjezdu nebo odjezdu.

Částku za první noc pobytu je potřeba uhradit do 22. 9. 2017.

Rezervace s nevratnou zálohou

Pro garanci rezervací s nevratnou zálohou je nutné obratem uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.


Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení, musí být zaslány písemně na sekretariát kongresu e-mailem kmine2017@guarant.cz nebo faxem 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát kongresu.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

Standardní rezervace

Zrušení rezervace před a včetně 22. 9. 2017: vrácení celé částky za hotelovou rezervaci (po odečtení manipulačního poplatku 150 Kč)
Zrušení rezervace po termínu 22. 9. 2017: storno poplatek ve výši jedné noci
Nedojezd: storno poplatek ve výši jedné noci
Zkrácení pobytu po „check-inu“: 100 % zrušeného objemu pokojonocí

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12.00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát kongresu o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Změna termínu příjezdu je možná do 2 dnů před příjezdem, jinak bude za nedojezd účtován storno poplatek ve výši jedné noci. Pro rezervace s nevratnou zálohou platí jiné storno podmínky.

Rezervace s nevratnou zálohou

Zkrácení či zrušení rezervace:100% storno poplatek (celý pobyt)
Nedojezd: 100% storno poplatek (celý pobyt)

Rezervace ubytování s nevratnou zálohou vyžaduje okamžitou plnou předplatbu, neumožňuje jakoukoliv změnu původní rezervace a v případě jakékoliv změny (redukce, změny jména, zrušení rezervace, atd…) hotel účtuje 100% storno poplatek. Nabídka pokojů v této kategorii je omezená.


Změny rezervací vyřizuje sekretariát kongresu do 23. 10. 2017 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 150 Kč.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to platební kartou nebo bankovním převodem.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 4. 10. 2017. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.