Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Registrace

Registrační poplatky

  velmi včasná registrace
do 14. 7. 2017
 
včasná registrace
od 15. 7. 2017
do 24. 8. 2017
pozdní registrace
od 25. 8. 2017
 
Člen pořádajících společností ČLS JEP* 1 100 Kč 1 400 Kč 1 800 Kč
Nečlen pořádajících společností ČLS JEP* 1 600 Kč 1 900 Kč 2 300 Kč
Člen pořádajících společností ČLS JEP* – 1 den   700 Kč   800 Kč   900 Kč
Nečlen pořádajících společností ČLS JEP* – 1 den   900 Kč 1 000 Kč 1 100 Kč

*pořádající společnosti ČLS JEP jsou Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnost infekčního lékařství (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM)

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro velmi včasnou a včasnou registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Vám automaticky změněn poplatek.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • občerstvení v časech kávové přestávky
  • konferenční materiály
  • potvrzení o účasti

Vstupenka na společenský večer dne 26. 10. 2017 není zahrnuta v registračním poplatku.

Jak se na konferenci zaregistrovat

On-line registrační formulář je dostupný zde

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

On-line registrace bude uzavřena 18. 10. 2017. Po tomto datu bude možná pouze registrace na místě u registrační přepážky.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem (kmine2017@guarant.cz).

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 11. 10. 2017. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu. V případě zájmu kontaktujte registrační přepážku v místě konání. Pokud doklad potřebujete zaslat emailem ještě před konáním samotné akce, kontaktujte sekretariát kongresu emailem.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (kmine2017@guarant.cz) nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace: Storno poplatek
do 24. 8. 2017: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 25. 8. do 24. 9. 2017: 50 % registračního poplatku
od 25. 9. 2017: 100 % registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.