Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Pokyny k posterům

Jednotlivé posterové tabule budou očíslované a na místě bude pro autory k dispozici seznam posterů, stejně tak jako špendlíky určené pro jejich připevnění.

Instalace posterů

Své postery prosím instalujte v úterý 24. října od 15.00 do 17.00 a ve středu 25. října od 8.00 do 9.00 na zá­kla­dě čísla, které Vám bude přiděleno a bude uvedeno v seznamu posterů na webu KMINE 2017 a v knize abstraktů. Postery budou vystaveny po celou dobu konání kongresu. Prosíme autory, aby v době přestávek dle možností alespoň jeden z autorského kolektivu byl přítomen v blízkosti posteru k eventuální diskuzi. V programu KMINE 2017 je plánována hodina na prezentaci vybraných posterů – viz program.

Ukončení výstavy posterů

Prosíme autory, aby si své postery převzali zpět v pátek 27. října do 14.00 hodin. Nevyzvednuté postery budou zlikvidovány.

Velikost posterů

Rozměry podkladové desky posteru (včetně okrajů) budou 103 cm na šířku a 200 cm na výšku. Pro zajištění bezproblémového umístění posterů do předem připravených stojanů je doporučená jako maximální velikost posteru šířka 97 cm a výška 180 cm.