Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Hlavní témata - aktualizace 16.5.2017

  • Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly
  • Nová a znovu se objevující infekční onemocnění
  • Infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence
  • Antiinfektiva a rezistence
  • Infekční onemocnění preventabilní očkováním
  • HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy
  • Molekulární metody v diagnostice a epidemiologii infekčních onemocnění
  • Aktuality v oborech

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, KVVOPZ, ČAZL jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.