Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Důležitá data

Otevření příjmu abstrakt ústních a posterových prezentací 1. 2. 2017
Otevření registrace 21. 2. 2017
Ukončení příjmu abstrakt ústních a posterových prezentací 9. 6. 2017
Informace o přijetí/nepřijetí abstrakt ústních a posterových prezentací 30. 6. 2017
Ukončení velmi včasné registrace 14. 7. 2017
Termín kongresu 25. až 27. 10. 2017