Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Abstrakta

Termín pro zaslání abstrakt

do 9. 6. 2017

Informace o přijetí/nepřijetí abstrakt

30. 6. 2017

Pokyny k zaslání abstrakt

  • K zaslání abstrakt použijte pouze tento online formulář
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky generované potvrzení na e-mailovou adresu prezen­tu­jí­cího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve Vaší složce se spamem), kontaktujte nás na emailo­vé adrese abstrakta@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstrakta a formě prezentace

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstrakt a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději 30. 6. 2017.

Prezentující autor se zavazuje registrovat se na kongres, zúčastnit se ho a prezentovat sdělení ve formě, sekci a čase, které budou určeny vědeckým výborem kongresu.