Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

ve dnech 25.–27. října 2017 se uskuteční Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 v Praze v Konferenčním Centru City. Tento kongres je mezioborový a odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnost infekčního lékařství (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), jejichž společným zájmem je kvalitní diagnostika, terapie a prevence infekčních onemocnění. S myšlenkou pořádání společných mezioborových kongresů přišla v roce 2008 SIL, kdy pořádala v Ústí nad Labem první kongres tohoto typu. Kongres posléze dostal označení KMIN (Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí), jeho 2. ročník v roce 2009 pořádala SLM v Olomouci a 3. ročník SEM v roce 2011 v Plzni. V roce 2011 bylo na schůzce zástupců všech tří pořádajících odborných společností dohodnuto, že tento kongres bude označován KMINE k vyjádření participace oboru epidemiologie, že tento mezioborový kongres bude pořádán vždy každý druhý rok a jeho organizování bude mezi společnostmi cirkulovat. V roce 2013 organizovala SLM  4. ročník KMINE opět v Olomouci a v roce 2015 SIL 5. ročník KMINE ve Špindlerově Mlýně. Rok 2017 bude tedy rokem, kdy se organizování 6. ročníku KMINE ujme výbor SEM. Vědecký výbor KMINE 2017 bude složen tak jako u předchozích kongresů ze zástupců všech tří odborných společností, které jsou garanty akce.

Věříme, že KMINE 2017 vytvoří prostor pro užitečné a příjemné setkání odborníků zaměřených na infekční onemocnění a že se vědeckému výboru podaří vytvořit kvalitní odborný program z činnosti oborů mikrobiologie, infekčního lékařství a epidemiologie.

Základní témata KMINE 2017 jsou následující: přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly; nově se objevující infekční onemocnění; infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence; antiinfektiva a rezistence; infekční onemocnění preventabilní očkováním; HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy; pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice; aktuality v oborech. Sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů.

Srdečně vás zveme do Prahy na KMINE 2017.


Jménem organizačního a vědeckého výboru KMINE 2017

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

 

Upozorňujeme účastníky, že z důvodu velkého zájmu o účast na kongresu bude zajištěn přenos přednášek (prezentace a zvuk) do dalšího sálu.
 

  • předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA     

  • náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR Mgr. Evy Gottvaldové

  • náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. 

  • ředitelky Kanceláře WHO v České republice MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH

  •  ředitelky Státního zdravotního ústavu Ing. Jitky Sosnovcové

  •  radního hl. m. Prahy Ing. Radka Lacka pro oblast zdravotnictví a bydlení